II.

 

A XVII. sz. elején élt egy Kristóf (Krsto) nevű Tomassich ki az előbb említett Miklósnak fia volt. Ennek felesége nemes Zmailovics (Zmailović) Margaréta volt kivel 1615-ben Karlovac melletti Hrnjeticsben (Hnjetić) nemesi udvartartást vezetett. Testvére István ennek felesége Kata volt. Hogy ennek az Istvánnak utódai voltak-e, azt ebből megállapítani nem sikerült. Tomassich Miklósnak, aki fia volt a már egyszer említett Györgynek 4 gyermeke volt Iván, Gáspár,  Borbála (Barbara) és Péter. Ennek II. Ferdinánd 1622. május 24-én Sopronban címert adományoz, amelyet a horvát országgyűlésen 1624. május 24-én hirdettet ki. A címer megosztása, leírása a következő: kék pajzson, zöld talajon egy férfi áll horvát népviseletben (arany paszomány fehér nadrág arany csizmában, kalappal a fején aranysarkantyúval) karddal, kinyújtott jobb kezében egy repülésre kész sólyommal. Rojtok: kék, arany, vörös és ezüst szinüek.. Tomassich Iván, Miklós fia Hrastorie (Hrastovica) községnek volt bírója és földeket bírt a letovanicsi (Letovanić) kerületben. 1637 június 5-én a Dubrovcsákban (Dubrovčak) írott levélben Jelasics (Jelačić) Gábor (Gavro) és Vuk felszabadítják a földjét a tehertől, hegyadótól (szőlő) és a tizedtől átvéve tőle 80 aranyat és egy török foglyot.*

Az előbb említett Tomassich Kristófnak 4 fia volt Péter, Tamás, Pál és György (Juraj).25 Ez utóbbinak fia szintén Kristóf volt, akiről később még szó lesz. Gáspár Miklós fia utód nélkül halt meg és talán utód nélkül halt meg Miklósnak Péter fia is. A harmadik fiúnak Ivánnak 5 gyermeke maradt György, Pál, Miklós, István és Iván. Amint látjuk a Tomassich család ez időben elég szapora és ez kényszerítette őket arra, hogy elköltözzenek részben arra a földre, melyet nekik Frangepán kenéz (fejedelem, herceg) ajándékozott Bosziljevo (Bosiljevo) környékén. Itt találkozunk is velük a 17. sz. környéke táján.

Pál utódai a Bosziljevó melletti Lescsében (Lešće) élnek. Pál utódai 1794-ben Mihály és Mátyás (Matija) szerepelnek.26 Iván utódai hasonlóképpen Tomassich -falván éltek Lescse mellett és élnek ma is. Iván és Pál utódairól később bővebben is lesz szó. Ezek testvére, Tomassich Miklós elvette nemes Stanka György leányát Borbálát, akitől Iván, Antal és Anna gyermekek születtek.27

Tomassich Antal 1670-ben Bakarban él 28 és sokat emlegetik Zrínyi és Frangepán lefejezése utáni időkben. Tomassich Istvánnak két fia volt Máté és egy másik, kinek nevét nem tudjuk. Ennek az előbb említett Máténak utódai voltak Máté, Iván és Péter akik 1794-ben szintén Lescsében élnek Bosziljevo mellett. A Máté ismeretlen testvérétől elválik és a XVII. sz. végén Belajból a tengermellékbe megy, ahol megházasodik és elveszi Kasztavka (Kastavka) Anuch Katalint.29  Az ő leszármazottjait, amelyikből Tomassich Miklós is származik  még később megemlítjük.

 

25 Péter felesége Petay Franciska Czazman levéltár Kaptola Fasc. 7. br. 121. (a. 1649)
26 Hidem, Ibidem službeno ovjerovljeno rodoslovlje
27 Acta juridkai 1686 Zágrábi országos levéltár
28 Hidem medju: acta Buccarana.
29 Siebmacher, Dalmát Adél és Dr. Tommasich Miklós családi leváltárban 

 

Tovább a III. fejezetre