V.

 

A fentiekben arról a Tomassichokról beszéltünk főként, akik Belajban , Lescsében, Samoborban s Magyarországon éltek. Lássuk már most azokat a Tomassichokat, akik annak idején a tenger mellé költöztek el. Megemlékeztünk arról, hogy Tomassich Máté Kasztavban házasságot kötött nemes Annusch Katalinnal. Kasztavból átköltözik Máté Abbáziába (Opatija), ahol magának házat épít, amely ház még 1823-ban fenn állott. Máténak két fia volt Iván és Máté. 69 Ez utóbbi Fiuméba költözik. Ennek fia Ferenc volt, ki elveszi az olasz nemes Summa de Campagna családnak egy tagját. Ferenc a kereskedői pályára lép, és vagy ötven éven át állami sóárusítással foglalkozott. E vállalkozásaiban többek között elveszít két hajót 70. Ferenc meglehetősen jómódú ember volt. Meghalt 1761 előtt. Gyermekei: de Paula Ferenc, Xavér Ferenc, Miklós, József és egy leány voltak. A leány Meszlényihez ment férjhez 71. Tomassich Paulai Ferenc kétszer nősült, első felesége Benics Péter leánya Anna volt. Benics Péter Zakanj, Jurova és Zaluka község tulajdonosa volt, e községek Rubnik mellett a karlováci kerületben fekszenek. Ferenc második felesége egy németalföldi nő volt, született neve Hanry volt. Ez a Tomassich Paulai Ferenc is a kereskedői pályára lép és folytatja atya mesterségét Fiuméban. 1761-ban szerződést köt a kincstárral a kamarai sószállítása tárgyában Djevina Szent Ivánban (Tybiein). Ezen kívül élénk kereskedelmet folytat Németországgal és Olaszországgal, aminél fogva idővel nagy vagyonra és tekintélyre tesz szert. Mint ilyen vagyonos és tekintélyes polgár Buccariban (Bakar) élt nyugalomban. Érdemei elismeréséül Mária Terézia királynő nemességet adományoz neki, címerrel és az "Edler von " jelzővel.

A nemesi levél 1779-ben augusztus 21-én Bécsben kelt. A címer a következőképen néz ki: a pajzs kétfelé osztott, mely keresztül szel jobbról balfelé felfelémenően ezüstös sekély patakocska. A jobboldali két mezőben fen is lent is egy-egy hatágú csillag van félholddal körülövezve. A bal oldali arany mezőben fent két, lent egy stilizált kék liliom van. A sisakon három strucc toll ékeskedik, egy arany, egy kék és egy fehér toll. A címerpajzs és sisaktakaró kék és ezüst vonalakkal, kék és arany lepellel és ugyanilyen vonallal vannak rovátkázva.

Érdekes ennél a címernél az, hogy ebben ugyanazt a folyócskát látjuk, amely folyócska a Mogorovich nemzetség címerében is látható*. Ez a tény az igazolja, hogy a Tomassichokban még a XVIII. században is élt a hagyomány, hogy a régi Mogorovich féle nemesi címer az övék volt.

Hogy Tomassich Paulai Ferenc mikor halt meg nem tudjuk. Első nejétől Péter nevű, második feleségétől Ferenc, József, Lajos, Alajos és Mária gyermekei születtek.

Tomassich Paulai Ferencnek mint tudjuk József, Xavér Ferenc és Miklós testvérei voltak. Józsefről semmit nem tudunk, legalább eddig. Miklós katona őrnagy volt és testvérével Xavér Ferenccel 1808-ban bárói rangra emeltetett. Miklós 1802-ben nőül vette györöki Edelspacher Antóniát (szül. 1777. febr. 25-én), ki Trieszt város kormányzójának Lovasnak unokahúga volt.

Miklós lemondott később őrnagyi rangjáról, és Csanád vármegyében a táblabíróknak elnöke lett Aradon. Gyerekei voltak Julianna73, Milós74, Imre75, Károly76, Amália77 és Klára. Imrének László volt a fia, ki Hankiss Vilmát vette el. Utód nélkül halt meg 1876-ban. Atyja túlélte ezt az Imrét mert 1886 február 24-én halt meg. Velük halt ki Tomassichok bárói ága férfiúi ágon.

Tomassich Paulai Ferencnek Alajos fia 1813-ban június 30-án született. 1825-ben Alajost Bécsbe viszik a katonai műszaki akadémiába. Mint kapitány megy nyugdíjba. Élete utolsó éveit Sipka melletti Hruskovácban éli. Mint agglegény halt meg.

Tomassich József 1802. április hó 1-én született. A katona pályára lépett és 1823-ban a szicíliai Lipót királyról nevezett 23. ezrednek zászlósa lett, és itt őrnagyságig vitte. Nős volt feleségül vette Zbranikovai Hauska Mór (Mvro) alezredes lányát

Tomassich Ferenc 1798. okt. 4-én született 1823-ban Innsbruckban jogot tanult. Két fia volt Ferenc és József. Ferenc megnősült, de gyermektelenül halt meg, és mint nyugalmazott Donisi (Drniš) törvényszéknek tanácsbírója halt meg Dalmáciában. József  vasúti hivatalnok volt Rómában . Nős volt, de tőle csak egy lány maradt.

E fenti Tomassichoknak Mária nővére, ki 1814 dec. 12-én született kétszer ment férjhez. Első férje Vizeki Talián Alajos volt, második férje N. Oszterhuber lett.

 

 

69 Siebermacher Dalmat Ader (tévesen közli, hogy Máté és István fiától származik Ferenc).
70 Tomassich Paulai Ferenc nemesi levele.
71 Meszlényi másodszor is megnősült e házasságból született Zsuzsanna, ki Kossuth Lajosnak lett később felesége.
73 Született 1804. okt. 22én , meghalt 1866-ban. Férjhez ment Kiss-Lenko Györgyhöz
74 Szül. 1812 július 7-én
75 Szül. 1814 jún. 10-én
76 Szül 1822-ben
77 Szül. 1820-ben* Laszkowsi: grb plemena Mogorovića, hu sv. II. nove ser vjesnika hrv arkeol društva.

 

Tovább a VI. fejeztre